Home Proces Gerealiseerd Over ons Contact Links
Wat wilt u gaan (ver)bouwen?
Stuur een bericht
Om deze vraag helder te kijgen beginnen we met een gesprek, het liefst bij u ter plaatse. Zo krijg ik een goede indruk van wat de bedoeling en wat uw smaak is. Vanzelfsprekend bent u ook van harte welkom op ons kantoor. Vervolgens zal ik een plan van aanpak maken waarbij ik mijn kosten in beeld zal brengen in een uitgebreid omschreven en gespecificeerd kosten overzicht. Hierdoor kunnen er geen misverstanden ontstaan: Helderheid en duidelijkheid voor alles!
Gemeentelijke procedure
We beginnen met het Programma Van Eisen (PvE). Dit is eigenlijk het inventariseren van de wensen. Hoeveel slaapkamers? Hoeveel mensen werken er in het kantoor? Vele vragen komen aan bod. Wij vertalen deze vragen en antwoorden in een schetsontwerp, indien nodig met enkele varianten. Als het schetsontwerp (na goed overleg) klaar is volgt vaak een zogenaamd “vooroverleg” met de gemeente, waarin het plan zal worden getoetst aan het bestemmingsplan en zal worden voorgelegd aan de welstandscommissie. Als dit allemaal akkoord is gaan we het plan verder (technisch) uitwerken en zullen wij de benodigde tekeningen en berekeningen gaan maken ten behoeve van de indiening bij de gemeente (via het omgevingsloket). De omgevingsvergunning kan bestaan uit diverse onderdelen, bijvoorbeeld: Slopen, Bouwen, Milieu, Kappen van bomen, Uitrit, Monument. U hoeft zich hier verder geen zorgen om te maken, wij kunnen alles voor u regelen!
Bouwproces
De vergunningsprocedure duurt ca. 8 a 12 weken, in deze tijd kunnen we een offerteaanvraag doen bij een of meerdere aannemers (indien gewenst een officiële aanbesteding met STABU bestek). Na de opdrachtverstrekking aan de aannemer kunnen wij namens u de begeleiding van de bouw doen, inclusief de bouwvergaderingen (zodat de voortgang bewaakt wordt en tussentijdse afspraken worden vastgelegd), verrekening van meer- en minderwerken en uiteraard tot slot de oplevering.
Proces